PRACOWNICY


Żaden ośrodek jeździecki nie będzie sprawnie funkcjonował bez pracowników. W końcu ktoś musi sprzątać stajnie, prowadzić lekcje, podkuwać konie czy wytwarzać sprzęt jeździecki. Poza tym posiadanie pracowników zatrudnianych na najwyższych stawkach, zwiększa prestiż ośrodka.
Kogo więc należy nająć?

STAJENNY

Stajenny jest najważniejszym pracownikiem w stajni, dlatego jeden zawsze przebywa w każdym ośrodku. Ponieważ nie jest on nigdzie widoczny, to należy o tym po prostu pamiętać. Stajnia potrzebuje 1 stajennego na każde 20 boksów. Dlatego pierwszego będziesz musiał zatrudnić dopiero jak przekroczysz liczbę 20 boksów w ośrodku. Można zatrudnić maksymalnie 2 - óch pracowników więcej, niż wymaga tego posiadana liczba miejsc w stajni. Stajenni odpowiadają za zmianę ściółki w boksach i utrzymanie czystości na łąkach.


INSTRUKTOR

Instruktorzy są odpowiedzialni za prowadzenie lekcji. Są źródłem dochodu dla właścicieli koni, którzy wypożyczają je do prowadzenia lekcji. Ośrodek jeździecki potrzebuje 1 instruktora na każde 30 boksów. Można zatrudnić maksymalnie 2 pracowników więcej, niż wymaga tego posiadana liczba miejsc w stajni.KOWAL

Zatrudniając kowala ośrodek otrzymuje podkowy MF (+ do wytrzymałości, + do prędkości). Z czasem gdy rośnie prestiż ośrodka, kowal wytwarza coraz to lepsze podkowy (zwiększają się punkty wytrzymałości i prędkości). Podkowy te mogą wykorzystać konie kwaterowane w danym ośrodku jeździeckim. Stajnia wymaga zatrudnienia 1 kowala bez względu na posiadana ilość boksów. Nie można zatrudnić więcej niż 2 pracowników na tym stanowisku.


RYMARZ

Dzięki rymarzowi konie zakwaterowane w ośrodku mają dostęp do darmowych siodeł SB (+ do ujeżdżenia, + do prędkości, + do skoków) i uzd SB (+ do galopu, + do kłusa) na czas pobytu w stajni. Jakość siodeł i uzd wzrasta wraz z prestiżem ośrodka. Stajnia wymaga zatrudnienia 1 rymarza na cały ośrodek jeździecki. Nie można zatrudnić więcej niż 2 pracowników na tym stanowisku.


* Wielkość bonusu dla sprzętu ośrodka jeździeckiego jest zależy od prestiżu stajni.

Zatrudnianie
W menu ośrodka jeździeckiego w zakładce pracownicy można zatrudniać potrzebne nam osoby. Oferty można składać ogólne, lub rezerwowane dla konkretnych osób. Minimalny czas zakwaterowania w ofercie to 3 dni, a maksymalny to 3 tygodnie. Ofertę zatrudnienia można wystawić również dla siebie. Każdy gracz, który znalazł pracę w jakimś ośrodku otrzymuje z funduszy tego ośrodka wypłatę, o ile poprzedniego dnia zaopiekował się choć jednym swoim koniem.
Właściciel ośrodka w każdej chwili może zaoferować przedłużenie okresu zatrudnienia, na co można oczywiście zgodzić się lub nie. Powiadomienie o przedłużeniu okresu zatrudnienia przychodzi na pocztę.
Gdy pracownik przepracuje na swoim stanowisku 10 dni, właściciel ośrodka ma możliwość podniesienia stawki wynagrodzenia za pracę o 45 equus.
Należy pamiętać, że im wyższa stawka zatrudnienia, tym większy prestiż ośrodka.


Dostępne stawki wynagrodzenia w zależności od stanowiska:

Stanowisko Stajenny Instruktor Kowal Rymarz
Minimum 60 equus 75 equus 105 equus 150 equus
Maksimum 105 equus 120 equus 150 equus 240 equus
Podwyżka 150 equus 165 equus 195 equus 285 equus


W przypadku problemów z zatrudnieniem pracownika do swojej stajni, zawsze można skorzystać z pracownika tymczasowego. Niestety jest on droższy niż zatrudniani gracze, ale można go zwolnić w każdej chwili. Nie ma możliwości zatrudnienia tymczasowego rymarza. Nie można również zwolnić zatrudnionego hodowcy.
Praca
W menu Profil w zakładce Praca można wybrać sobie zatrudnienie. Z rozwijanej listy można zaakceptować zarezerwowaną wcześniej dla siebie w swoim własnym ośrodku ofertę pracy lub wybrać jedną z proponowanych przez inne ośrodki. Pierwszym stanowiskiem, jakie możemy przyjąć to stajenny. Na kolejne trzeba zdobyć odpowiednią ilość stażu.